Profesjonalne usługi lotnicze dronami

Wykorzystujemy bezzałogowe systemy UAV, aby skutecznie wspierać przemysł, energetykę, ciepłownictwo i budownictwo.

Inspekcje sieci ciepłowniczych

szybka lokalizacja wycieków...

Inspekcje sieci ciepłowniczych

szybka lokalizacja wycieków...
  Jesteś osobą odpowiedzialną za stan techniczny sieci ciepłowniczych?
  Wykonujesz okresowe przeglądy infrastruktury ciepłowniczej?
więcej >>

Lotnicze inspekcje dachów

szczegóły są najważniejsze...

Lotnicze inspekcje dachów

szczegóły są najważniejsze...
  Jesteś osobą odpowiedzialną za stan techniczny hali produkcyjnej/magazynowej?
  Na bieżąco chcesz monitorować zmiany jakie zachodzą na dachu hali?
  Wykonujesz okresowe przeglądy techniczne pokryć dachowych?
więcej >>

Inspekcje masztów BTS/GSM

szybka lokalizacja awarii...

Inspekcje masztów BTS/GSM

szybka lokalizacja awarii...
  Jesteś osobą odpowiedzialną za stan techniczny nadajników?
  Wykonujesz okresowe przeglądy masztów BTS/GSM?
więcej >>

Techniczne Inspekcje wizyjne

zawsze widzimy więcej...

Techniczne Inspekcje wizyjne

zawsze widzimy więcej...
  Wykonujemy lotnicze techniczne inspekcje wizyjne z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu foto/wideo wysokiej rozdzielczości. Na podstawie zrealizowanych materiałów można z łatwością ocenić stan techniczny obiektów.
więcej >>

Badania termowizyjne

badamy różnice temperatur...

Badania termowizyjne

badamy różnice temperatur...
  Realizujemy lotnicze pomiary termowizyjne z wykorzystaniem dronów i wysokiej jakości kamery termowizyjnej rejestrującej pełny obraz radiometrycznych. Lokalizujemy mostki cieplne, nieszczelności i różnego rodzaju usterki konstrukcyjne.
więcej >>

Pomiary jakości powietrza

analizujemy skład powietrza...

Pomiary jakości powietrza

analizujemy skład powietrza...
  Przeprowadzamy punktowe i terenowe lotnicze pomiary jakości powietrza na potrzeby monitorowania czystości powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych wyposażonego w analizator.
więcej >>